SABC News | Sport | TV | Radio | Education | TV Licenses | Contact Us
 

Content

A listing of cases that were addressed in this particular location.

Structure

The cases hereunder are listed chronologically with case numbers, the matter (reason) and the names of people who made the submissions/applications.

Human Rights Violation Hearings in PIETERMARITZBURG

Start DateCase NumberMatterNames
- John Aitchison, Christina Gabela, Sipho Gabela, Sylvasia Ngcobo, Thoko Nora Dlungwane and Zodwa Ntombela, Zodwa Ntombela, Hansford Thabo Shangase, Anthony Loda Xaba, Nomusa Makowani, Ms Shezi, Gladys Shezi, Faith Mbatha, Ms Gwala, Nthombikani NgwenyaView
- Hawungile Nombulello and Nombulelo Mzolo, Moses Ndlela, M Sibiya, Benedicta Busisiwe Ngobani, Dumisani Dube, Philisile Hlela, Nelson Maseko, Lawrence Fanizini Dladla, Joseph Mandla Xaba, Alfred Bangizwe Mnikathi, Themba Mchunu, Thobekile Maphumulo, Nombulelo Maphumulo, Address by Mr Lyster, Alvina Ngcobo, Sibekapi Bangizwe ShelembeView
- Mfanufikile Mbongwe, Dumisani Nyoka, Thaboniwe Ngcobo, Mrs Hadebe, John Jefrey, Nkhanyisi Dlomo, Nomzamo Nyawose, Mgenzeni Mbanjwa, Sbongile Ngcobo, Thembelihle Mazibuko, Ntombikhayise Mdluli, Thembalihle Mazibuko, Elpheus Mthembu, Wellington ZondiView
- Mrs Ziqubu, Mr Mkhize, Anne Nxumalo and Nomusa Nxumalo, Zama Ndwandwe, Mzwakhe Ngcobo, Jeffrey Mnikathi and Dorothy Mnikathi, Sipho Zwane, Sipho Kubheka, Mrs N Kunene, Mandla MvubuView
- JOHANN MATHYS ADAM SWANEPOELView
- TIMOTHY SMITHView
- SIBONGILE CLARABEL MKHIZEView
- NHLANHLA PHILEMON MADLALAView
- NKOSI NELSON SHABANGUView
- View
- View
- View
- View
- EDMUND ZONDIView
- View
- MLAMULI MNGADIView
20 Nov 1996WILLIAM BASIL HARRINGTON, BENSON VULINDLELA NSIMBI, DANIEL JOHANNES MEYERView
 
SABC Logo
Broadcasting for Total Citizen Empowerment
DMMA Logo
SABC © 2019
>