SABC News | Sport | TV | Radio | Education | TV Licenses | Contact Us
 

Special Report Transcript Episode 45, Section 2, Time 06:31

‘Izothathwa indondana, indondana encane ithathela uMama, ithathela uMama, yayi ne minyaka ewu-ten ngenkathi, yayi ne zinyanga eziwu-ten, ngenkathi amabunu a bulala uMama uPortia. Yashinya uMama nge zinyange zingu-ten kuphela.’ Long live the spirit of Portia Ndwandwe, long live! ‘Wathinta abafazi! Uzokufa! Wathinta imbokodo!’ Amandla!

Notes: MK song; Thabang Ndwandwe receives his mother’s medal of honour

References: there are no references for this transcript

 
SABC Logo
Broadcasting for Total Citizen Empowerment
DMMA Logo
SABC © 2019
>